Spolupráce s Telebridge Teamem začala roku 2016. Zpočátku byly za účelem prezentace služeb Telebridge Team resp. Expedičních letů vytvořeny jednoduché webové stránky. Časem, v návaznosti na nově vytvořené logo přišel na řadu koncept jednotného vizuálního stylu a s tím spojený i kompletní redesign obou webů. Marketing vesměs probíhá skrze sociální media a offline. Grafika se proto dále rozvíjí převážně těmito směry.

Začalo to logem